Angry face
RSS

Udeleženci

Na strokovno ekskurzijo v ZDA se letos odpravlja 15 absolventov univerzitetnega študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko. S klikom na sliko, dobite njegovo kratko predstavitev.

Miha Boh
Rok Črešnik
Marko Janković
Žiga Jelen
Borut Jevševar

Marko Jurinčič
Nataša Knez
Klemen Nagode
Jani Oblak
Dejan Podbregar

Matjaž Poljanšek
Anže Rehar
Luka Sedmak
Miha Strel
Iztok Žužek

Miha Boh
28.02.1987
facebook.com/mihaBoh

Znanja
Java, PHP, CSS, BPEL, SUPB (Oracle, DB2, MySql), Delphi, .NET, C++, AJAX, Python, SOA, Načrtovanje aplikacij, grafično oblikovanje
Operacijski sistemi: Windows, Linux
Orodja: MS Project, Power Designer, MS Visio, NetBeans, Eclipse, MS Visual Studio 2008, Embarcadero RAD Studio, Adobe Photoshop,...

Reference
Pekarna Pečjak d.o.o. – informacijski oddelek(2006 - )
Realizacija projekta elektronskih prijavnic za taborne šole (2007-2010)
Sodelovanje pri vzpostavitvi baze članstva za ZSKSS(2010)

Tuji jeziki
Angleščina, Nemščina

Konference in tečaji
DSI 2010
Taborna šola Združenje – organizacija(2010)
Tečaj za vodjo skupine(2009)

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, potovanja, skupinski športi,
kuhanje, preživetje v naravi, gorništvo,
delo z mladimi –skavtski voditelj,
gasilstvo

Rok Črešnik
04.02.1986

Znanje:
java, php, baze (Oracle, MySql), Linux, .Net, C

Reference:
JC NTU (2004-2006)
SRC.si (2007-2009)
RAI Business Centre (September 2010)
Spletna postaja (2010)

Tuji jeziki in še kaj:
- Angleščina (aktivno)
- Nemščina (aktivno)
- Francoščina (pasivno)
- IBC 2010 Amsterdam

Hobiji:
Deskanje na snegu, kolesarjenje, potapljanje, košarka, potovanje

Marko Janković
05.12.1987
facebook.com/markoO.jm

Znanja
Java, C#, PHP, ASP, SUPB (Oracle, MySql, SqlServer), ORM (Doctrine), SOA, VS2008, …

Reference
SRC.SI d.o.o. (2007) - E-uprava, razvoj prototipa e-demokracija
Setcce (2008) - Raziskovanje in razvoj, JavaFX(elektronsko podpisovanje dokumentov)
Bicikel.com (2010 - danes) - Vzdrževanje portala
Hal Interactive d.o.o. (2010 - danes) - Razvoj aplikacij in spletnih rešitev
Druga priložnostna študentska dela

Nagrade
Prejel večje število pohval za zglednega dijaka in študenta. Prejemnik Zoisove štipendije.

Izobrazba
OŠ Marije vere 1994 - 2002
Nižja glasbena šola(klavir) 1995 - 2002
ŠC Rudolfa Maistra(gimnazija) 2002 - 2006
FRI(informatika) 2006 - danes(absolvent)
Management center Innsbruck, Austria - ERASMUS izmenjava 2009 - 2010
University of Seoul, Korea 2010 - International summer school 2010

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, potovanja in spoznavanje novih ljudi ter kultur, branje knjig, glasba, tenis, kolesarjenje, nogomet, …

Žiga Jelen
04.03.1985

Znanja
Java, C++, podatkovne baze (Oracle, MySQL, PostgreSQL), Linux, .NET, Python

Reference
Harpha sea, d.o.o (2007 - )

Konference in tečaji
Dnevi slovenske informatike (2010)

Tečaji
Advanced Web Application Tehnologies With Microsoft Visual Studion 2005 (2007)

Hobiji
Glasba, šport, potovanja, preživljanje prostega časa v naravi

Borut Jevševar
03.01.1986

Računalniška znanja
Programski jeziki: Java, C
Operacijski sistemi: Windows, Linux
Ostalo: Eclipse, Glade, Relex, MS Visual Studio 2008, Power Designer, MS Visio, Octave, Photoshop
Znanje iz procesne informatike (SIEMENS)

Izobrazba
2005- danes: Fakulteti za računalništvo in informatiko, smer: Računalniški sistemi
2000-2004: Gimnazija Novo mesto
1992-2000: OŠ Mokronog

Delovne izkušnje
2008 - Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o. – asistent in vodja računalniškega izobraževanja
2005-07: Dorema d.o.o. , - vnos ter urejanje podatkov v podatkovni bazi

Tuji jeziki
Aktivno: Angleščina, Nemščina, Hrvaščina

Hobiji in zanimanja
Tek, košarka, smučanje

Marko Jurinčič
20.11.1987
facebook.com/mjurincic

Znanja
Java, HTML, PHP, CSS, ASP.NET (C#), BPEL, Python, SUPB (Oracle SQL, MySQL), SOA, Linux
Ostala orodja: MS Project, Power Designer, MS Visio, NetBeans, Eclipse, MS Visual Studio 2008

Reference
Pomoč pri vodenju tečajev za Microsoftova orodja na fakulteti za Management (2006)
Banka Koper Slovenia Open – delo v novinarskem središču (2008, 2009, 2010)
AdMundus d.o.o. (2009 -)

Izobrazba
O.Š. Dušana Bordona (1994-2002)
Gimnazija Koper (2002-2006)
FRI(informatika) 2006 - danes(absolvent)

Tuji jeziki
Angleški, Italijanski – aktivno

Konference in ostalo
DSI 2010

Hobiji in zanimanja
Košarka, tek, kolesarjenje, plavanje, nogomet, potovanja, knjige, kino.

Nataša Knez
13.08.1986

Izobrazba
2005-2010 absolventka dodiplomskega študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko, smer informatika
2001-2005 Gimnazija Ledina, Ljubljana
1993-2001 OŠ Danile Kumar, Ljubljana

Tuji jeziki
Aktivno: Angleščina (Potrdilo o aktivnem znanju angleškega jezika, Filozofska fakulteta)
Pasivno: Nemščina

Računalniška znanja
Programski jeziki: Java, C#, SQL, PHP, BPEL
Spletne tehnologije: HTML, PHP, CSS
Podatkovne baze: Oracle, Microsoft Access, MySQL, MS SQL 2005
Operacijski sistemi: Windows, Linux
Ostala orodja: Eclipse, MS Visual Studio 2005/2008, Power Designer, MS Visio, MS Project

Delovne izkušnje
2004-2005: Vaditelj plavanja, Plavalni klub Rina
2009: Učenje odraslih osnovnih plavalnih tehnik

Priznanja
2009-ELMAR konferenca, izbran projekt in objava članka Which game are you playing? - An interactive and educational video show

Hobiji in zanimanja
Plavanje, joga, potovanja, glasba, knjige

Klemen Nagode
30.11.1985
facebook.com/knagode

Znanja
Java, PHP, SUPB (Oracle, PgSql, MySql), ORM (Doctrine, Hibernate), načrtovanje porazdeljenih sistemov, Linux, .NET, SOA

Reference
Realizacija in trženje spletne klepetalnice, ki jo uporablja tudi Žurnal (2010)
Vzdrževanje in nadgrajevanje portala Bicikel.com (2008-danes)
Samostojna realizacija in trženje prek 20 spletnih strani
SpletnaPostaja d.o.o. (izdelava spletnih strani)
Ministrstvo za finance (vzdrževanje portala)

Nagrade
2. Mesto na tekmovanju za najboljši študetnski projekt na področju informatike (2010)

Konference in tečaji
PHP konferenca 2008
PHP konferenca 2009
DSI 2010
NT konferenca 2010
Delavnica za izdelavo poslovnega načrta v okviru LUI (2008)
Tečaj retorike prek ZIP (2007)
Udeleževanje večerov za inovativne in podjetne (2007-danes)

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, potovanja, ljubiteljski čarodej, glasba, tenis

Jani Oblak
12.10.1986

Znanja
.NET Framework (Silverlight, WinForms, ASP.NET, WCF, LINQ, ADO.NET), SUPB (MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL), SOA, BPMN, BPEL, ORM (Doctrine), načrtovanje podatkovnih in procesnih modelov, Java, SWT, Python, PHP, CSS

Reference
Cing d.o.o. (2009 - danes)
Mobitel d.d. (2007 - 2008)
Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (2006)

Izobrazba
Fakulteta za računalništvo in informatiko, smer Informatika (2005 - danes)
Gimnazija Ledina (2001 - 2005)
Osnovna šola Koseze (1993 - 2001)

Tečaji
Advanced Web Application Tehnologies With Microsoft Visual Studion 2005 (2007)

Tuji jeziki
Aktivno: Angleščina
Pasivno: Nemščina, Hrvaščina

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, hokej, tenis, potovanja, glasba

Dejan Podbregar
29.10.1985

Znanja
SUPB (MS SQL, Oracle, MySql), C, C#, .NET, Java, PHP, načrtovanje podatkovnih in procesnih modelov, Linux, SOA

Reference
Sodelovanje pri razvoji sistemov za vodenje Vzdrževanja in Varstvo in zdravje pri delu, ki jih uporabljanjo večja slovenska podjetja (LEK, Gorenje, HSE, TET, Dars, ...)
Nadaljevanje razvoja spletne aplikacije vzd.tref.si
Več letne izkušnje v podjetju Tref d.o.o. , pomoč pri razvoju sistema EBS
Izkušnje v poslovnem svetu.

Konference in tečaji
DSI 2007
DSI 2008
18. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije (2008)
19. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije (2009) (imel predstavitev)
15. strokovno posvetovanje Zveze ekonomistov Slovenije (2009)
5. Ex tribuna v Srbiji (2009)
XXXIII naučno-stručni skup ODRŽAVANJE MAŠINA I OPREME v Srbiji (2009)
DSI 2010 (imel predstavitev)

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, smučanje, plavanje, potapljanje, glasba, druženje

Matjaž Poljanšek
09.05.1985

Izobrazba
2004-2010 absolvent dodiplomskega študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko, smer informatika
2000-2004 Šolski center Rudolfa Maistra, Kamnik
1992-2000 OŠ Stranje

Tuji jeziki
Aktivno: Angleščina
Pasivno: Hrvaščina, Nemščina

Računalniška znanja
Programski jeziki: Java, C#, SQL, PHP, BPEL
Spletne tehnologije: HTML, PHP, CSS
Podatkovne baze: Oracle, Microsoft Access, MySQL, MS SQL 2005
Operacijski sistemi: Windows, Linux
Ostala orodja: Eclipse, MS Visual Studio 2005/2008, Power Designer, MS Visio, MS Project

Priznanja
2009-ELMAR konferenca, izbran projekt in objava članka Which game are you playing? - An interactive and educational video show

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, golf, tenis, joga, glasba, igranje inštrumenta, kulinarika, knjige, filmi

Anže Rehar
15.01.1987
http://rehar.net

Znanja
Java (ME, SE), Objective-C (Apple iOS), Android, SUPB (MySQL, Oracle), PHP, C#, Python, XML

Reference
Fora d.o.o. (2008 - ) - Razvoj aplikacij za mobilne odjemalce(Java ME, Android, iOS, )
Kovinopasarstvo Rehar d.o.o. (2004 - ) - Izdelava spletnih strani, vzdrževanje IT, Pantheon, Mastercam (CAD/CAM)

Izobrazba
Gimnazija Celje – Center (2000 - 2005)
Fakulteta za rač. in inf. (2005 - )
Lulea University of Technology (2008) - Erasmus izmenjava

Konference
DSI 2010
JavaBlend 2008

Ostalo
Tutor za tuje študente v Ljubljani (2009 - )

Hobiji in zanimanja
Deskanje, potovanja, preživljanje prostega časa v naravi, jadranje

Luka Sedmak
06.11.1982
facebook.com/sedmak

Znanja
Java, HTML, CSS, ASP.NET (C#), SUPB (Oracle SQL, MySQL), Tcl/Tk, UNIX (FreeBSD, OpenBSD), Kompleksnejša lokalna in WiFi omrežja

Reference
IBM Slovenija d.o.o. - Podpora strankam in servis opreme
IBM Slovenija d.o.o. - Webmaster, Administrator,
Podpora marketing oddelku
Vila d.o.o. - Administrator, Vzpostavitev omrežja

Izobrazba
Gimazija Vič Ljubljana
Fakulteta za Računalništvo in Informatiko
Lulea University of Technology

Tuji jeziki
Angleški, Srbski – aktivno
Nemški, Švedski – pasivno

Konference in ostalo
IBM Forum 2006
IBM Forum 2007
Microsoft Server tečaji

Hobiji in zanimanja
Računalniška omrežja in varnost, Telekomunikacije, UNIX operacijski sistemi, Smučanje, Borilne veščine, Elektronska glasba, Biopsihologija

Miha Strel
31.03.1986

Znanja
Programiranje v programskih jezikih Java, PHP, Python, C#, delo z relacijskim podatkovnimi bazami in SQL-om (mySQL, Oracle, Microsoft SQL), Poznavanje okolij Eclipse, Netbeans, osnovno poznavanje Microsoft Visual Studia, Poznavanje operacijskih sistemov Windows, Linux (osnovno), Windows Mobile (osnovno).
Poznavanje odprtokodnih orodij za delo z grafiko: GIMP, Inkscape. Znanje programiranja spletnih strani v jeziku PHP v kombinaciji s podatkovno bazo mySQL, izdelava Adobe Flash animacij, poznavanje tehnologije CSS

Reference
Leta 2009 poletno delo v podjetju COMCOM Idrija – programiranje aplikacije za odpremo artiklov z ročnimi IR čitalci na osnovi Windows Mobile in programskega jezika python ter začetno spoznavanje z informacijskim sistemom SAP.

Hobiji in zanimanja
Šport (tek, kolesarjenje, smučanje)
Računalništvo (programiranje, internet)

Iztok Žužek
05.12.1985

Znanja
Java, PHP, ASP .NET (C#), SUPB(Oracle, MySQL, MSSQL), Linux, AS 3, Python.

Reference
BEST Ljubljana (2008-2009) - Aktivni član lokalnega društva študentov naravoslovja.
Žejn d.o.o. (2008-2009) - Razvoj spletnih aplikacij.
ŠSFRI (2009-danes) - Aktivni član študentskega sveta fakultete za računalništvo in informatike.

Izobrazba
Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana (2001-2005)
Fakulteta za računalništvo in informatiko (2005-danes)
Faculty of Engineering, Odense, Danska - ERASMUS izmenjava (2010)

Tuji jeziki
Angleščina – aktivno
Nemščina – pasivno

Hobiji in zanimanja
Računalništvo, potovanja, igranje kitare, zbiranje kovancev, glasba.