Angry face
RSS

Ponudba za sponzorje

Društvo študentov informatike (DŠI) jamči, da bo v okviru projekta Strokovna ekskurzija ZDA 2011 oglaševalo svoje sponzorje na naslednji način:


PREDSTAVITEV SPONZORJEV V ZDA
Računalniškim podjetjem in univerzam bodo predstavljeni sponzorji in predano jim bo njihovo promocijsko gradivo.

SPLETNA STRAN PROJEKTA STROKOVNA EKSKURZIJA ZDA 2011
DŠI bo svoje aktivnosti v zvezi s Strokovno ekskurzijo ZDA 2011 ažurno predstavljal na spletni strani http://zda2011.fri.uni-lj.si, ki je narejena v slovenski in angleški različici. V času izvajanja ekskurzije bo na spletni strani dnevni povzetek dogajanja v ZDA vključno z video posnetki, ki jih bodo udeleženci posneli na ekskurziji. Na spletni strani si lahko poleg predstavitve društva in udeležencev ogledate tudi podrobnejši opis poti in ponudbo posameznih kategorij, ki so namenjene sponzorjem. Ker želimo naše sponzorje približati vrstnikom na FRI in dijakom tehniških ter računalniških srednjih šol, jim na naši spletni strani poleg predstavitve podjetja omogočamo tudi objavo oglasov za delovna mesta.

OGLAŠEVANJE PROJEKTA V MEDIJIH
DŠI se bo potrudil, da bo projekt predstavljen na študentskih spletnih straneh, spletnih iskalnikih, tehniških revijah ter radijskih in televizijskih postajah. Oglaševanja bodo potekala bodisi kot potopisne predstavitve ali pa kot kratka reklamna sporočila. Po izkušnjah preteklih generacij je pričakovati, da bo medijski odziv zelo dober.

OGLAŠEVANJE PROJEKTA V SOCIALNIH OMREŽJIH
DŠI bo projekt predstavil v socialnih omrežjih Facebook in Twitter. Z izkoriščanjem že pridobljenih stikov bomo poskrbeli za širšo prepoznavnost projekta med mlajšo generacijo s poudarkom na študentih naravoslovnih in tehničnih ved. Na uvodnih straneh v omenjenih omrežjih bo na vidnem mestu objavljen tudi seznam vseh sponzorjev.

OSTALO
Logotipi sponzorjev bodo vidni na nekaterih fotografijah iz ekskurzije in na vseh predavanjih, ki jih bo DŠI organiziral. Logotipi bodo urejeni po velikosti glede na višino prispevanih sredstev. Najbolj bo izstopal logotip generalnega pokrovitelja, ki ga lahko na željo pokrovitelja objavimo tudi na vseh digitalnih fotografijah. Udeležencem predavanj in študentom naše fakultete bo DŠI razdelil promocijsko gradivo, ki ga bo prejel od sponzorjev.KATEGORIJE POKROVITELJEV IN NJIHOVO OGLAŠEVANJE
Pokrovitelji bodo razvrščeni v 4 kategorije, in sicer glede na višino prispevanih sredstev:
Zlati vsaj 1.500 €
Srebrni vsaj 800 €
Bronasti vsaj 400 €
Ostali vsaj 100 €

Kaj v okviru vsake kategorije ponujamo, je povzeto v naslednji tabeli:

Ostali Bronasti Srebrni Zlati
Logotip na spletni strani pod rubriko Pokrovitelji
Logotip na glavni strani ter vseh podstraneh
Prikaz velikega oglasa (468x60) na spletni strani
Kratek opis pokrovitelja na spletni strani
Samostojen opis v obliki spletne strani
Prikaz aktualnih prostih delovnih mest pokrovitelja na oglasnih mestih FRI in FE* (1x mesečno)
Prikaz aktualnih prostih delovnih mest pokrovitelja na spletni strani (1x tedensko)
Pokrovitelj se sam predstavi na potopisnem predavanju **
Logotip pokrovitelja na velikem plakatu
Logotip pokrovitelja v brošuri na informativnem dnevu
Oglaševanje storitev in izdelkov sponzorjev na spletni strani
Predstavitev pokrovitelja po predstavitvi DŠI na srednjih šolah


Vsa ponudba, ki je navedena v tabeli, je podrobneje razložena na spletni strani Strokovne ekskurzije ZDA 2011 (http://zda2011.fri.uni-lj.si), v rubriki KAJ PONUJAMO.
* FRI – Fakulteta za računalništvo in informatiko; FE – Fakulteta za elektrotehniko
** Velja za prve 3 srebrne pokrovitelje, glede na višino prispevanih sredstev

GENERALNI POKROVITELJ
Posebna kategorija, ki ni zajeta med zgoraj naštetimi, se imenuje Generalni pokrovitelj. Generalni pokrovitelj je lahko samo eno podjetje. To bo podjetje, ki bo prispevalo največ sredstev.

Kot generalni pokrovitelj bo podjetje najbolj vidno predstavljano in najbolj promovirano izmed vseh in bo predstavljeno ločeno od ostalih pokroviteljev. Zanj bodo veljale vse ugodnosti, ki veljajo za zlatega pokrovitelja, s tem da obseg predstavitve generalnega pokrovitelja praktično ni omejen.

Ime podjetja generalnega pokrovitelja se na željo le-tega lahko doda v ime projekta (npr. "Ime podjetja ZDA 2011 tour").

BI RADI SODELOVALI Z NAMI …
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje, nam to sporočite po telefonu, na naš elektronski naslov ali po navadni pošti.

Če zgornji pogoji vašemu podjetju ne ustrezajo povsem, nas kontaktirajte in zagotovo bomo našli obliko sodelovanja, ki nam bo v obojestransko korist.