Angry face
RSS

Sponzorji

Ta rubrika je namenjena predstavitvi naših sponzorjev, ki nam bodo pomagali pri izvedbi naše strokovne ekskurzije

Želite postati naš sponzor?
To lahko storite na več načinov:
  • Na naši spletni strani naročite pogodbo. Poslali vam bomo dve podpisani pogodbi. Eno pogodbo, podpisano tudi z vaše strani, nam nato vrnete.
  • Natisnite dve pogodbi in jih podpisani pošljite na naš naslov. Eno pogodbo, podpisano tudi z naše strani, vam nato vrnemo.
  • Če želite drugačno, vam prilagojeno pogodbo, nas kontaktirajte in sestavili bomo vam ustrezno pogodbo.

Generalni sponzor

CREA je vodilna slovenska svetovalna in izvedbena družba na področju upravljanja poslovnih procesov in varnega elektronskega poslovanja v regiji. S povezovanjem dolgoletnih izkušenj in znanja vrhunskih strokovnjakov z različnih poslovnih področij zagotavlja CREA organizacijam večjo učinkovitost in obvladljivost poslovnih procesov ter prehod na varno elektronsko poslovanje.... več

Zlati sponzorji

Studio PEŠEC d.o.o. je mlada in inovativna spletna agencija. Njihova vizija je postati vodilno podjetje pri ustvarjanju in spodbujanju poslovnih aplikacij na spletu z zagotavljanjem odličnih spletnih storitev, osredotočenih na kakovost, inovativnost, hitrost, uporabnost in zadovoljstvo strank... več

V skupini Adacta se ukvarjamo z razvojem in uvedbo poslovnih informacijskih rešitev ter s tem povezanim svetovanjem. Vsi naši napori so usmerjeni v izboljšave in napredek poslovanja naših naročnikov, ki so predvsem uspešna storitvena, trgovska in proizvodna podjetja, javna podjetja, ter finančne ustanove... več

Informatika d.d. je v partnerskem odnosu z naročniki razvila celovito informacijsko podporo za potrebe podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji, ki jo še nadalje razvija in dopolnjuje s skladiščem podatkov in s sistemi za podporo odločanja.... več

Srebrni sponzorji

Podjetje Oracle je največji ponudnik poslovne programske opreme na svetu in na slovenski trg prinaša svetovne trende, ki vključujejo najboljše rešitve in izdelke s področja baz podatkov, aplikacijskih strežnikov, sistemov za poslovno obveščanje, varnostnih rešitev, arhitekture za konsolidacijo aplikacij v kompleksnih okoljih (SOA)... več

MEDIUS is a software engineering company specialized in consulting and training in the latest Java middleware technologies and Java application integration. Medius is recognized as a reliable consulting partner for enterprises wishing to implement a secure and stable multimedia content management system, or develop and integrate their own mission-critical, OLTP data entry systems based on the latest Internet and Java middleware technology. ... več

Genis, d. o. o. je neodvisno svetovalno podjetje na področju graditve in prenovitve informacijskih sistemov. Pri svojem delu ves čas zasledujemo zadnje smernice informacijske tehnologije in mnogo vlagamo v razvoj in izobraževanje. Skupaj s sorodnimi podjetji v partnerskem odnosu sodelujemo ... več


Bronasti sponzorji


Ostali sponzorji

Banka Koper je univerzalna banka s širokim naborom bancnih izdelkov in storitev, namenjenih tako posameznikom in podjetjem kot tudi drugim pravnim osebam ter zasebnikom... več

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. V zacetku smo se ukvarjali pretežno s prodajo racunalniške strojne opreme. Kasneje smo razvili tudi lastno programsko opremo... več

Glavna podrocja delovanja podjetja so vzdrževanje in montaža, izvajalski inženiring, izdelava el. omar, plošc, elektroinštalacijske meritve ter izdelava nacrtov izvedenih del. Velika vecina dejavnosti se izvaja zunaj poslovnih prostorov... več

Hidria se uvršča med vodilne evropske in svetovne korporacije na področju sistemov za klimatizacijo in avtomobilskih tehnologij. Organizacijska struktura Hidrie temelji na dveh stebrih: industrijskem ter finančnem... več

Mikrocop je podjetje, usmerjeno v razvoj storitev za celovito upravljanje in varno dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva v vseh pojavnih oblikah. Široka ponudba obsega preizkušene rešitve na področju zajema dokumentov in podatkov... več

Johnson Controls – NTU, d.o.o. iz Slovenj Gradca je eno večjih podjetij v regiji in pomemben dobavitelj avtomobilski industriji. Specializirani so v izdelavi avtomobilskih vzglavnikov. Njihovi pomembnejši kupci so Daimler Chrysler, BMW, Opel, Ford, Renault, VW, Volvo… ... več

Tehnološki park Ljubljana od svoje ustanovitve leta 1995 razvija podporno okolje, kjer s promocijo, storitvami in z infrastrukturo pomaga pri udejanjanju tehnološko usmerjenega podjetniškega potenciala. S premišljenimi shemami pomoči spodbuja k ustanavljanju, rasti... več

Podjetje WOTRA je globalno usmerjeno podjetje z širokim naborom storitev. Ponuditi vam želimo storitve, ki jih potrebujete pri konkurenčnem nastopu na domačem ali tujih trgih. Hkrati vam svetujemo pri vključevanju v mednarodne projekte ter pri vzpostavljanju in učinkovitem razvoju poslovnega sodelovanja in povezovanja.... več

Vibacom prežema filozofija, ki dojema podjetje kot živ organizem. Zato menimo, da se mora življenjski cikel podjetja spremeniti v uspešno potovanje, kjer so razvoj, zorenje, regeneracija in transformacija njegove pojavne oblike. Naše delo je osredotočeno na razvijanje zdravih jeder v podjetju in ozaveščanje ključnih sposobnosti. Verjamemo, da mora podjetje izhajati iz sebe... več

Študentski klub Žalec je neprofitna organizacija, ki skrbi za potrebe študentov ter dijakov na območju upravne enote Žalec. Upravna enota Žalec pa sega vse od Levca do Mozirja, ter zajema občine Žalec, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče. Največ dela je prav na projektih, po katerih člani najbolj povprašujejo... več

ISKRA, elektro in elektronska industrija, d. d.
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 1 30 83 246
Faks: + 386 (0) 1 433 70 18 ž


Skupina Iskra z več kot 60-letno tradicijo je pomemben del slovenskega gospodarstva, predvsem pa je nosilka slovenske elektro in elektronske industrije, katere tradicija sega v leto 1946.

V vseh šestih desetletjih prevladuje v Iskri prepričanje, da je mogoče le s svojim lastnim znanjem in z nenehnim izboljševanjem tehnoloških rešitev in kakovosti biti in ostati konkurenčen. Že od ustanovitve smo si uspešno utirali poti na zahtevna svetovna tržišča, saj je domači trg postajal premajhen za obsežne proizvodne zmogljivosti Iskrinih tovarn.

V podjetjih skupine Iskra - krovna družba skupine je Iskra, d. d. - ustvarjamo sodobne tehnologije, izdelke in storitve, s katerimi smo navzoči na najzahtevnejših tržiščih. Smo poslovni partner najuglednejših domačih in tujih podjetij.

V skupini Iskra so sinergije usmerjene v razvojnoraziskovalno, nabavno, prodajno in proizvodno področje. Učinki naštetih sinergij omogočajo ustrezno konkurenčnost na mednarodnem tržišču in rast posameznih podjetij znotraj skupine.

Svoja znanja nenehno nadgrajujemo v uglednih slovenskih znanstvenoraziskovalnih ustanovah, poleg tega pa črpamo najnovejše raziskovalne dosežke tudi iz svetovnih zakladnic znanja.

Poslovna in razvojna usmeritev skupine Iskra je naravnana k zadovoljevanju vedno večjih zahtev kupcev, k ponudbi tehnološko inovativnih izdelkov in v zagotavljanje čim kakovostnejših rešitev. V Iskri na široko odpiramo vrata mladim ambicioznim strokovnjakom najrazličnejših strokovnih usmeritev. Njihova ustvarjalnost se prepleta z desetletnimi izkušnjami že nabranega znanja.

Z osebnim ravnanjem s kupci, s prilagajanjem njihovim zahtevam in potrebam po skupnem razvoju ponujamo in zagotavljamo celovite sistemske rešitve in izdelke na področjih avtomatizacije, telekomunikacije, komponent, naprav in storitev.

ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.
Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 5 66 43 100
Faks: + 386 (0) 5 664 31 09


ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. je slovenska zavarovalnica, ki je nastala z združitvijo
dveh uglednih slovenskih zavarovalnic. Pravno formalno je do združitve prišlo s pripojitvijo Slovenice,
Zavarovalniške hiše d.d., Ljubljana k Adriatic zavarovalni družbi d.d., Koper. Adriatic je spremenil
ime v ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.

ADRIATIC SLOVENICA d.d. ima certifikat za sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2000.

Je sodobna zavarovalnica, ki se na temelju etičnih in profesionalnih načel uspešno in učinkovito
razvija ter stremi po odličnosti v zavarovalniško-finančnih storitvah. Razvejana tržna mreža 9
poslovnih enot v vseh slovenskih regijskih središčih in 157 prodajnih mest zagotavlja, da so zavarovalne
storitve ADRIATICA SLOVENICE vedno dosegljive vsem zavarovancem, tako pri sklepanju zavarovanj kot ob reševanju škod.
Zavarovalnica ima dovoljenje za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v vseh članicah EU.

Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov, d.d.
Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 1 51 31 000
Faks: + 386 (0) 1 511 15 32


Podjetje Iskra Sistem je ponudnik celovitih rešitev na področju avtomatizacije procesov, komunikacijskih in varnostnih sistemov za distribucijo električne energije, telekomunikacij in avtomatizacije železniškega in cestna prometa.

Z več kot 50 leti izkušenj pri izvedbi najzahtevnejših projektov, s edinstveno kombinacijo celovitih inženerskih znanj, uporabo inovativnih tehnologij in izjemne poslovne odličnosti, lahko danes Iskra Sistemi, na svetovni ravni, zagotovi širok spekter učinkovitih rešitev, prilagojenih potrebam naših strank.

Naše industrijske rešitve bodo še naprej temeljile na razvoju in proizvodnji lastnih rešitev, skupaj z rešitvami izbranih vodilnih svetovnih dobaviteljev.

TREF d.o.o.
C. 20. julija 2c
1410 Zagorje, Slovenija
Telefon: 03/56-69-630
Faks: 03/56-64-660


Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989. Ustanovitelji podjetja so želeli povečati razvoj področja računalništva, elektronike in financ na sodobnejši način, z novo tehnologijo, novimi pristopi, novo organiziranostjo. Področje dejavnosti podjetja je bilo usmerjeno v Trgovino, Računalništvo, Elektroniko in Finance, od tu tudi ime Tref.

Trg zahteva od podjetij intenziven razvoj. Da bi podjetje prodrlo na zahteven trg izven Zasavje, hkrati pa sledili razvoju računalniške tehnologije, smo bili prisiljeni v drugi polovici 90. let vlagali v razvoj sorazmerno velika sredstva. Povečanje trga zahteva spremljanje razvoja in konkurenčnost naših izdelkov z zahtevnim zunanjim trgom. Ponosni smo na več naših izdelkov, ki so implementirana tudi v največjih slovenskih podjetjih in uspečno konkurirajo produktom zunanjega trga.

Podjetje je član tudi Združenje za Management Consulting Slovenije - ZMCS predvsem za področje vodenja proizvodnje (planiranje, logistika, vzdrževanje, itd.) ter celotno svetovanje za mala in srednja podjetja. Svetovanje podpiramo z lastnimi programskimi rešitvami in rešitvami ostalih proizvajalcev programske opreme.

Povezava in obvladanje področja svetovanja (tudi v večjih podjetjih), izdelava programske opreme, strojne opreme, sistemske programske opreme ter vodenja računovodstva za mala in srednja podjetja nam daje dobro osnovo za nenehen in usklajen razvoj na omenjenih področjih.

Sodelovanje z fakultetami, aktivno sodelovanje (predavanja in članki) na DSI (dnevi slovenske informatike), JISA (Jugoslovanski informatiški savez), društvo vzdrževalcev, itd. nam da garancijo za stik z razvojem dejavnosti.

Našo prihodnost vidimo predvsem na področju znanja in zahtevnejših projektih.

ERICSSON, D.O.O.
Dunajska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 1 23 63 010
Faks: + 386 (0) 1 236 30 11


Ericsson je vodilni svetovni ponudnik telekomunikacijske opreme in sorodnih storitev mobilnim in stacionarnim operaterjem po vsem svetu. Več kot 1000 omrežij v več kot 175 držav uporablja našo mrežno opremo in več ko 40% vseh mobilnih klicev gre preko našega sistem.

Smo eno redkih podjetij, ki lahko nudi end-to-end rešitve po vseh velikih mobilno-komunikacijskih standardih. Komunikacija spreminja način našega življenjka in dela. Ericsson pa igra ključno vlogo pri tem razvoju, kjer s pomočjo inovacij krepi ljudi, podjetja in družbo.

Nudimo komunikacijska omrežja, telekomunikacijske storitve in multimedijske rešitve, s čimer lajšamo komounikacijo ljudem po vsem svetu.

O nas:
* Več kot 40% svetovnega mobilnega prometa gre preko naših omrežij
* Omrežja, ki jih zagotavljamo operaterjem služijo več kot 2.000.000.000 naročnikom
* Omrežja, ki jih opravljamo za operaterje služijo več kot 700.000.000 naročnikom
* Imamo več kot 25.000 patentov, kar nam daje enega najmočnejših portfeljev v industriji
* Imamo več kot 40.000 strokonjakov
* Imamo kupce v več kot 175 državah
* Na telekomunikacijskem trgu smo že 134 let

Banka Koper d.d.
Pristaniška ulica 14, 6502 KOPER, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 5 66 61 282
Faks: + 386 (0) 5 666 20 22


Banka Koper je univerzalna banka s širokim naborom bancnih izdelkov in storitev, namenjenih tako posameznikom in podjetjem kot tudi drugim pravnim osebam ter zasebnikom. Temeljnim bancnim storitvam dodajamo še druge financne storitve, vseskozi pa razvijamo tudi nove oblike poslovanja s komitenti:

* depozitne in kreditno-garancijske posle,
* celovite storitve v placilnem prometu,
* lastni karticni sistem Activa, v katerega je poleg Banke Koper vkljucenih še dvanajst slovenskih bank in je povezan s sistemoma MasterCard in Visa,
* storitve spletnega bancništva (i-Net),
* projekt pametne kartice in Banke IN - multimedijskega financnega centra, ki omogoca opravljanje vseh bancnih poslov preko elektronskih povezav,
* izvajanje storitev skrbniške banke,
* investicijsko bancništvo,
* številne nevtralne bancne posle (bankomati, POS-terminali, depoji, sefi itd.),
* leta 2001 smo ustanovili enega najdonosnejših pokojninskih skladov v Sloveniji - Odprti vzajemni pokojninski sklad Banke Koper, d. d. (OVPS),
* storitve lizinga, za katere je specializirana bankina odvisna družba Finor Leasing, d. o. o. in
* prodajo zavarovalniških storitev in enot premoženja vzajemnih skladov.

COMCOM d.o.o.
Lapajnetova 29, 5280 IDRIJA, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 5 37 22 020
Faks: + 386 (0) 5 372 20 20


Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992. V zacetku
smo se ukvarjali pretežno s prodajo racunalniške
strojne opreme. Kasneje smo razvili tudi lastno
programsko opremo za mala podjetja in samostojne
podjetnike. Po letu 2000 se intenzivno ukvarjamo z
ABAP programiranjem in razvojem dodatnih
funkcionalnosti za SAP R3 na slovenskem tržišcu.

Elmont Trgovina, inženiring in proizvodnja elektricnih naprav in napeljav d.o.o. Krško
CKŽ 135/e, 8270 Krško, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 7 49 12 500
Faks: + 386 (0) 7 491 25 21


Glavna podrocja delovanja podjetja so vzdrževanje in montaža, izvajalski inženiring, izdelava el. omar, plošc, elektroinštalacijske meritve ter izdelava nacrtov izvedenih del (AS-BUILT).

Velika vecina dejavnosti se izvaja zunaj poslovnih prostorov podjetja pri posameznih narocnikih, najpogosteje v Nuklearni elektrarni Krško.


Predstavitev dejavnosti podjetja:

* montaža in vzdrževanje
* izdelava
* izvajalski inženiring
* elektricne meritve in preizkusi
* izdelava dokumentacije
* izvajanje del v NEK

Hidria d.d.
Spodnja Kanomlja 23, 5281 Spodnja Idrija, Slovenija
Telefon: + 386 (0) 5 37 56 301
Faks: + 386 (0) 5 375 64 70


Hidria se uvršča med vodilne evropske in svetovne korporacije na področju sistemov za klimatizacijo in avtomobilskih tehnologij.

Organizacijska struktura Hidrie temelji na dveh stebrih: industrijskem ter finančnem.
Industrijski steber

Industrijski steber razvija, proizvaja in trži sisteme za klimatizacijo stavb ter avtomobilske tehnologije. Strateško vodilo sta rast vseh ključnih programov in globalna konkurenčnost. Zavezani smo k razvoju inovacij, s katerimi prispevamo k višji kakovosti življenja na področju ugodja bivanja v prostoru ter zelene mobilnosti.
Finančni steber

Finančni steber korporacije ( Hidria FIN) se ukvarja z naložbami, povezanimi s poslovno strategijo Hidrie ter drugimi naložbami. Hidria FIN v korporaciji pokriva tudi področje financ, nepremičnin, prestrukturiranja podjetij, kontrolinga in upravljanja s tveganji.Hidria s svojo dejavnostjo prispeva k trajnostnemu razvoju naravnega in družbenega okolja.

Temelj organizacijske kulture in dolgoročnega sodelovanja s poslovnimi partnerji predstavljajo štiri vrednote:
odgovornost,
znanje in kompetentnost,
inovativnost,
odličnost.

Mikrocop
Industrijska cesta 1, Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 587 42 80


Mikrocop je podjetje, usmerjeno v razvoj storitev za celovito upravljanje in varno dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva v vseh pojavnih oblikah. Široka ponudba obsega preizkušene rešitve na področju zajema dokumentov in podatkov, informatizacije in upravljanja poslovnih procesov ter varne dolgoročne elektronske hrambe dokumentov, s čimer se učinkovito povezuje papirno in elektronsko poslovanje.

Mikrocop je že več kot 30 let zanesljiv partner več kot 200 podjetjem in organizacijam na področju Adriatic regije. Z vpeljavo preizkušenih rešitev, skladnih z zakonodajo in zahtevami stroke, povečujemo učinkovitost poslovnih procesov in zagotavljamo hiter dostop do ključnih informacij v številnih podjetjih in organizacijah na področju bančništva, finančne dejavnosti, zavarovalništva, zdravstva, trgovine ter mnogih drugih dejavnosti.

Johnson Controls-Ntu d.o.o.
Pod gradom 1
SI-2380 Slovenj Gradec
Slovenia
Telefon: + 386 602 504 500


Johnson Controls – NTU, d.o.o. iz Slovenj Gradca je eno večjih podjetij v regiji in pomemben dobavitelj avtomobilski industriji. Specializirani so v izdelavi avtomobilskih vzglavnikov. Njihovi pomembnejši kupci so Daimler Chrysler, BMW, Opel, Ford, Renault, VW, Volvo… Izdelujejo vzglavnike za avtomobile srednjega in nižjega cenovnega razreda po metodi direktnega penjenja, kot tudi za avtomobile višjega cenovnega razreda po konvencionalni metodi.

"The development of Johnson Controls-Ntu d.o.o. goes back to 1956 when Workshop II - production of rubberised horsehair and foam materials - was formed at the Tovarna usnja Slovenj Gradec leather factory. Backed by its long-standing business partner, Germany’s NAUE KG, with which a contract of joint investment was signed in 1972, the Ntu expanded to the field of polyurethane processing, and in 1992 it further expanded its range by adding the manufacturing of car headrests. The same year America’s Johnson Controls bought the majority stake in the Slovenj Gradec-based company."

Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
Tehnološki park 19
1000 Ljubljana
Slovenia
Telefon: + 386 1 620 34 00


Tehnološki park Ljubljana od svoje ustanovitve leta 1995 razvija podporno okolje, kjer s promocijo, storitvami in z infrastrukturo pomaga pri udejanjanju tehnološko usmerjenega podjetniškega potenciala.

S premišljenimi shemami pomoči spodbuja k ustanavljanju, rasti in internacionalizaciji družb z visokim tržnim potencialom.

Tehnološki park Ljubljana podjetjem nudi splet specializiranih poslovnih storitev, ki temeljijo na mednarodno priznanih orodjih in metodologijah, izvajajo pa jih preverjeni strokovnjaki. Neformalne in formalne povezave, ki jih vzpostavlja Tehnološki park Ljubljana z raziskovalnim in razvojnim okoljem, omogočajo podjetjem izmenjavo
znanja in tehnologij ter njihovo hitrejšo tržno uveljavitev.

WOTRA, d.o.o.
Borštnikov trg 1
1000 Ljubljana
Slovenia
Telefon: + 386 40 790 000


Podjetje WOTRA je globalno usmerjeno podjetje z širokim naborom storitev. Ponuditi vam želimo storitve, ki jih potrebujete pri konkurenčnem nastopu na domačem ali tujih trgih. Hkrati vam svetujemo pri vključevanju v mednarodne projekte ter pri vzpostavljanju in učinkovitem razvoju poslovnega sodelovanja in povezovanja.

Pri svojem delu se povezujemo s podjetji in posamezniki, ki nam pomagajo zaokrožiti in obogatiti našo ponudbo storitev. Naši naročniki so podjetja in posamezniki, gospodarske zbornice in poslovni centri ter drugi. Tako naročniki kot tudi partnerji so iz Slovenije, Belgije, Hrvaške, Romunije, Nemčije, Velike Britanije, Poljske in drugih držav.

VIBACOM, hiša poslovnih rešitev, d.o.o.
Ulica na Grad 6
1000 Ljubljana
Slovenia
Telefon: +386 1 517-41-28


Podjetje
Vibacom prežema filozofija, ki dojema podjetje kot živ organizem. Zato menimo, da se mora življenjski cikel podjetja spremeniti v uspešno potovanje, kjer so razvoj, zorenje, regeneracija in transformacija njegove pojavne oblike.

Naše delo je osredotočeno na razvijanje zdravih jeder v podjetju in ozaveščanje ključnih sposobnosti. Verjamemo, da mora podjetje izhajati iz sebe, svojih vrednot in sposobnosti. Vedeti mora, kaj ceni pri sebi in kaj pri svojih strankah in partnerjih. Šele potem lahko naredi korak naprej in se vpraša, kdo njegove sposobnosti in vrednote na trgu opazi, ceni in jih je pripravljen plačati, ali imajo te tržno vrednost.

Vse naše dejavnosti temeljijo na inovativni metodologiji MABS, ki smo jo razvili za pospešen razvoj poslovnih sistemov.

Naša vizija in poslanstvo

* Vizija lastnice: Ustvarjati okolje, ki omogoča neprestano povečevanje vrednosti in uravnotežen razvoj vseh deležnikov ter povečevanje strokovnega vpliva v poslovni javnosti.

* Vizija podjetja Vibacom: "Ozaveščeno podjetje."

* Poslanstvo podjetja Vibacom: "Ozaveščanje in manifestacija poslovnih priložnosti".

* Pozicijsko geslo: "Podjetje je živ organizem".Naše ključne sposobnosti:

* Učinkovito povezujemo znanja in izkušnje s tržnimi potenciali.
* V kritičnih trenutkih zberemo zdrave sile za uspešno rast.
* Čutimo potrebe in sposobnosti naših strank in jih pomagamo usmeriti v priložnosti.
* Razumemo izzive prostora in časa in jih pomagamo povezati v uspešne razvojne zgodbe.Naše vrednote:
svoboda, drugačnost, empatija, drznost, dolgoročna rast.

Študentski klub Žalec (ŠKŽ)
Aškerčeva ulica 13
3310 Žalec
Upravna enota Žalec
Telefon: 03 710 22 30
Mobitel: 040 581-363Kratka predstavitev ŠKŽ

Študentski klub Žalec je neprofitna organizacija, ki skrbi za potrebe študentov ter dijakov na območju upravne enote Žalec. Upravna enota Žalec pa sega vse od Levca do Mozirja, ter zajema občine Žalec, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Braslovče. Največ dela je prav na projektih, po katerih člani najbolj povprašujejo. Pri tem skrbimo za popuste za različne profile (od zabave, športa, izobraževanja, ...) in organiziramo različne projekte, skozi vso leto, kjer se skupaj s prijavljenimi družimo in zabavamo, (Projekti: Smučarski vikend, Aqualuna party kopanje, Potovanje za 1.maj, Novoletno potovanje, Gardaland, karaoke turnir, Poker turnir, Stand up comedy,...) ter s tem kvalitetno popestrimo vsakdanjik študentom in dijakom regije.

Želimo si, da bi Študentski klub Žalec postal najprepoznavnejše društvo v Upravni enoti Žalec in prevzel vlogo vodilne organizacije v zadovoljevanju potreb ter ustvarjanju kvalitetnega vsakdanjika študentov, dijakov ter ostale mladine.

Najodmevnejši projekti ŠKŽ

Žalska noč mladih

Največji projekt kluba, ki se zgodi konec šolskega leta, natančneje zadnji teden v mesecu juniju. Prireditev je sestavljena iz večernih koncertov, kjer na dveh odrih (rock oder in oder elektronske glasbe), gostijo priznane domače ter tuje glasbenike.

Pozdrav šolskemu letu

Ob začetku novega šolskega leta pripravljamo prireditev z naslovom »Pozdrav šolskemu letu«, ki je namenjena študentom in dijakom regije. Namen prireditve je povezati vse »novopečene« dijake in študente s »starimi sabljami« v okviru sproščenih skupinskih družabnih iger ter seveda nepogrešljivega koncertnega žura.

Ostali večji projekti

Kresovanje, Pustovanje, Dan boja proti AIDS-u, potopisna predavanja, tečaji, športni turnirji, kulturni večeri, izleti.